Utforming av digital markedsstrategi i 5 steg

I denne artikkelserien får du en introduksjon til arbeidet med en digital markedsstrategi. Materialet er inspirert av et manus jeg forfattet i forbindelse med innspilling av nettstudier for Høyskolen Kristiania.

Hvorfor bør du ha en digital markedsstrategi?

Enten du driver for deg selv eller jobber for en større organisasjon, en digital markedsstrategi sikrer konsekvent beslutningstaking og at tid og kapital fokuseres inn mot de viktigste aktivitetene. En digital markedsstrategi setter retningen for organisasjonens digitale markedsføringsaktiviteter og for hvordan digitale medier, data og teknologi skal integreres med tradisjonelle kanaler for å engasjere målgruppen og oppnå overordnede selskapsmål.

Hva er de fem stegene?

Vi vil se på utviklingen av et digitalt tilpasset verdiforslag, vi skal utforme en digital markedsplan som sikrer strategisk anvendelse av websider, sosiale medier og andre digitale kanaler, og vi skal kartlegge tiltak organisasjonen må iverksette for å stable på beina en integrert markedsoperasjon. Vi skal øke mulighetene for digital interaksjon med kundene gjennom å forstå kundereisen, og vi skal analysere atferd og respons for å få en dypere forståelse for behovene, driverne og barrierene til kundene.

De fem stegene illustrert som en sirkel.
En klassisk strategiprosess i fem steg

Vi skal følge en klassisk strategiprosess, med situasjonsanalyse først; deretter skisserer vi et målbilde, før vi utformer alternative strategiske retninger og fatter en beslutning.

Videre skal vi se på hvordan strategien realiseres med en taktisk markedsplan samt metodisk tilnærming til operasjonalisering og evaluering.

Ta kontakt i dag for en prat om digital markedsstrategi.