Medievaner og forbrukertrender i 2021

Over de siste tiårene har markedsføring og premissene for markedsføring gått gjennom radikal endring. Små og store virksomheter må navigere dette landskapet. I dette innlegget blir vi bedre kjent med digitale forbrukervaner og hvordan de er i konstant endring. Formålet er å gi inspirasjon og bakteppe for utformingen av en digital markedsstrategi.

A Brave mission to change digital advertising and empower consumers

Internet users are feeling unsafe and targeted. Blockchain technology might provide a solution, and the Brave Browser with its Basic Attention Token (BAT) might revolutionize digital publishing, advertising and consumption as we know it.